Senast uppdaterad : Torsdag 31 juli 2008 kl.13.58 - batar.html

  

Till nästa uppläggningssäsong (hösten 2008) kommer uppdragna båtar att hänvisas till fyra olika platser inom området:

Rakt nedanför brevlådorna,
I inre delen av gamla Kråknäshamnen,
I innersta delen av den västra av Nordanövikarna, på östra kanten av muddermassorna,
samt i den inre delen av den östra v Nordanövikarna, även kallad Hästviken.

Om sommaren ska inga båtar ligga upplagda på föreningens mark, utan ska tas hem till den egna tomten

Uppläggning får på föreningens mark ske inom de med röda ringar markerade områdena