I dag är det  - Senast uppdaterad : 7 oktober 2018 - gdpr.html

 

Eknäs Samfällighetsförening och hanteringen av personuppgifter i enlighet med förordning GDPR

 

Den 25 maj 2018 trädde en EU-gemensam förordning av personuppgifter i kraft (GDPR). Den ersätter PuL,den svenska personuppgiftslagen, som trädde i kraft 1998 och som reglerar hantering av personuppgifter. Vi behandlar och lagrar endast absolut nödvändiga uppgifter om föreningens medlemmar, såsom fastighetsägare, andelstal i samfälligheter och adress- och telefonuppgifter. Eknäs Samfällighetsförening använder medlemmars personuppgifter för föreningens arbete med kommunikation och för utdebitering genom Föreningshuset Sedab AB. E-postadresser finns i e-postlistor hos Surftown AS, i övrigt lämnas inga uppgifter vidare. Vi tillämpar enligt GDPRs uppgiftsminimering, dvs vi tar endast in den information som är absolut nödvändig för att kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs av föreningen och den kommunikation som är nödvändig för föreningens medlemmar. Den information som föreningen behöver om medlemmarna, beskrivs ovan. Inga andra uppgifter registreras och lagras. Medlemsuppgifter raderas så snart föreningen får vetskap om att personen inte längre är medlem i föreningen.

Styrelsen för Eknäs Samfällighetsförening

www.eknas.org