Aktuellt och kom ihåg

Eller titta in här igen…


Höstens arbetsdag

Lördag 5 november 2022

Samling kl,10.00 i frýrvägskorsningen

Några av arbetspunkterna

  • Flytta in badbryggan till inre hamnen (Kråknäs)
  • Ta in landgången till Gamla Nordanviksbryggan
  • Vid Nelkudden, dra ihop ris och kvistar till en eldningshög
  • Ta med sekatör/grensax och ta bort utstickande grenar längs med stigar/spår främst blå spåret (Strövområdet)
  • Bättra på utmärkning av blå spåret där det är öppna ytor genom och svårt att se var spåret går, genom att sätta ner pinnar som målas blå i toppen
  • Drag ihop ris/kvistar som ligger vid Hästviken där blå spåret startar (Strövområdet)

Andra, egna initiativ uppskattas också, stäm gärna av med respektive områdesansvarig Pelle eller Lotta.

Efter arbetet kör vi den väldigt goda och trevliga korvgrillningen! Vid kl 12:30 hos Lotta och Ulla Hästviksvägen 22.


En länksida är under uppbyggnad, längst till vänster i menyn