Aktuellt och kom ihåg!

Årsstämma 2024:

äger rum lördag 8 juni 2024

Midsommarfirande 21 juni enl. anslag


Arbetsdag våreb 2024 Är planerad till lördag 27 april

Sommarvattnet ska nu vara avstängt sedan vecka 47

Höstens arbetsdag infaller i år lördag den 4 november, hjärtligt välkomna att delta alla som har möjlighet med arbetsinsatser på området klockan 12:30.

Några av hösten uppgifter

 • Flytta in badbryggan till inre hamnen (Kråknäs)
 • Längs med stigen utmed havet på östra sidan från Nordanviken till Kråknäs, klippa buskar som växt stora, dra ihop ris i högar
 • Fylla i grus i gropar längs vägarna (vid behov)
 • Badet vid Blidösundet, klippa buskar runt livboj mm, röja gräs/vass, gräva sandkant, fylla i jord i gropar i gräsytan
 • Röja/klippa sly på andra platser där behov finns
 • Andra, egna initiativ uppskattas också, stäm gärna av med respektive områdesansvarig.

Vi träffas vid fyrvägskorsningen kl 10:00 lördag den 29 april. Alla är hjärtligt välkomna (ingen anmälan behövs)!


Vill även påminna om att jakt pågår vid olika tillfällen i våra marker, det skyltas alltid vid informationstavlan vid fyrvägskorsningen. Ingen jakt sker på helger.

Just nu pågår även arbeten i skogen med maskiner för att ta hand om granbarkborreträd, undvik att vara i närheten när maskinerna kör. Skylt finns uppsatt även här på informationstavlan så länge som arbeten pågår.


Årsstämman 2023

Äger rum lördag den 17 juni, obs ändrad tid kl. 13.00

Plats och handlingar har skickats ut per mejl/post


Midsommar 2023

Firandet äger rum som traditionen kräverden 23 juni


Äntligen, vårens arbetsdag

Årsstämma 2023

Lördag 29 april

Samling kl,10.00 i frýrvägskorsningen

Några av arbetspunkterna

Några av arbetspunkterna

 • Flytta ut badbryggan till sin plats Kråknäs
 • Om det är väder och behov elda upp riset/högen ute vid Kråknäs
 • Gå igenom stigarna som löper runt området vid stränderna för att kratta undan ris/nedblåsta grenar och även plocka skräp som har flutit i land längs stränderna.
 • Städa runt hamnarna
 • Städa i ordning badplatsen vid Blidösundet, kratta gräsmattor och vid behov klippa gräs och slå vass i strandkanten
 • Slå vass vid hamnarna med lie eller kraftig grästrimmer

Andra, egna initiativ uppskattas också, stäm gärna av med respektive områdesansvarig.

Efter arbetet kör vi den väldigt goda och trevliga korvgrillningen! Vid kl 12:30 hos Doverfelts Hemgärdsvägen 4


Nya Nordanvikshamnen

Hej,
Efter Thomas Sandin och Håkan Andreasson har jag fått uppdraget att vara hamnkapten i nya Nordanvikshamnen.
Enligt en säker källa ( Ann Christin ) kommer föreningen ha sin sin städ-och arbetsdag den 29 april. Därför tänkte jag att vi skulle passa på att ha ett möte samma dag klockan 12.00 nere vid hamnen.
Det vi bland annat ska prata om är löpande underhåll av bryggan och gräsmattan, framtida investeringar och avsättningen till framtida underhåll.
Hoppas du/ni kan vara med!

En länksida är under uppbyggnad, längst till vänster i menyn