Nya Nordanvikshamnen

Nya Nordanvikshamnen är belägen i västra delen av Nordanviken

Nya Nordanvikshamnen, liksom NyaKråknässhamnen byggdes 2004 för att täcka behovet av båtplatser inom området efter det att de s.k. privata bryggorna gått över i föreningens ägo, och senare revs då de var i dåligt skick, hamnen i Nordanöviken har normal småbåtsplatser som är 3 m breda och med lite mindre djup.