Grönområdet

Samfälligheten Grönområdet innefattar den mark som ligger närmast tomterna inom tomtområdet.