Vägar

Plogning av vägarna sker efter ca 10 cm ssnöfall, halkbekämpning sker vid behov

Eknäs vägnät är ca 4 km långt