Nordanviksbryggan

Nordanviksbryggan ligger i östra delan av Nordanöviken

Den första Nordanviksbryggan lades ut redan 1967, den var ganska klen för det relativt utsatta läge bryggan har, och ersattes 1982 av en betydligt kraftigare flytbrygga som vinter 2021 gick av p.g.a. hårda nordostliga vindar och extremt högt vatten, bryggan har lagats, men arbete med att byta ut bryggan mot en ny pågår.

Historiska bilder:

Nordanviksbryggan 1984
Nordanviksbtyggan 1984