Samfälligheterna

Eknäs Samfällighetsförening består av 9 olka samfälligheter

Vägar, där alla medlemmar är med

Grönområdet

Strövområdet

Dränering

Nordanviksbryggsn

Kråknäshamnen

Nya Kråknäshamnen

Nordanviksbryggan