Kråknäshamnen

Samfälligheten Kråknäshamnen ligger i östra delen av Kråknäsviken.

Hamnen byggdes under 1991 då de av Magnus Idar 1977 utlagda flytbryggorna som låg ute på Kräkungarna inte stod emot de hårda vindar som drar upp rejäl sjö i det oskyddade läget

Historiska bilder:

Bild tagen hösten 1985 då de gamla flytbryggorna blåste sönder, men reparerades
Bild tagen hösten 1985 då de gamla flytbryggorna blåste sönder, men reparerades
Under byggandet av Kråknäshamnen våren 1991
Under byggandet av Kråknäshamnen våren 1991