Vatten

43 av områdets fastigheter är anslutna till det gemensamma vattennätet som byggdes på slutet av 1970-talet av Magnus Idar