Kontakt, Styrelsen

Eknäs Samfällighetsförenings styrelse 2023-2024
Vald vid stämman 2023-06-17

Mailadress till styrelsen: eknas@eknas.org

Ordinarie ledamöter:

Olof Torvestig, Ordförande, Ansvarig Vägar , Hästviksvägen 14 , tel. 070-3208191.

Ann Christin Lindgren.  Sekreterare , Nordanviksvägen 21 , tel 0733-380816 .

Håkan Andréasson,  Kassör , Kråknäsvägen 26 , tel. 0708-217032.

Peeter Aspe,  Ansvarig Nya Kråknäshamnen , Jakt  , Nelkuddsv. 5 , tel 828 70, 08-805913.

Per Clevenhag,  Ansvarig Grönområde  Nordanviksvägen 16, tel 076-3209487.

Maria Ljungqvist,  Ansvarig Dränering,Vatten Nelkuddsvägen 4.

Olle Lönngren,  Ansvarig Nordanviksbryggan, medlemsförteckning, hemsida , Hästviksv. 27, tel 0709-801024.

Lotta Nilsson, , Ansvarig Strövområde, Hästviksvägen 22

Suppleanter:

Mattias Bergqvist, Hästviksvägen 23

Patrik Hallén, ansvarig Kråknäshamnen Hemgärdsvägen 1

Martin Thorsell ,Eknäs Gård 2.

Vattenanläggningen sköts av:  Roslagens VA-teknik , tel 070-323 49 08, hemsida:  www.roslagensvateknik.se , mail: info@roslagensvateknik.se  

Revisorer:

Kerstin Swärdhammar, Håstviksvägen 11

Mats Wandrell , Kråknäsvägen 6

Revisorssuppleanter:

Lars Anderberg  , Nordanviksvägen 19

Thomas Göthlin, Kråknäsvägen 4

Valberedning:

Elmar Jehle , Hemgärdsvägen 15 , Sammankallande

Maria Tynell, Kråknäsvägen 10

Lena-Marie Wallsten, Nordanviksvägen 22

Ansvarig för nya Noirdanvikshamnen: Elmar Jehle, Hemgårdsvägen 15

Mailadress till föreningen: eknas@eknas.org