Ordningsregler

 • Tomtägaren ska själv se till att vägdikena längs den egna tomten hålls fria från högt gräs och sly. Rensa också inloppet till vägtrumman i den egna infarten.
 • Bilar, MC, fyrhjulingar, mopeder och andra motorfordon får endast framföras på vägarna, inte på ängar och stigar.
 • Vändplanerna får inte begagnas som parkeringsplatser.
 • Man får inte jaga,(den enda jakt som får förekomma är under jaktsäsong och endast efter godkännande av jaktansvarige i Eknäs Samfällighetsförening) och heller inte hugga julgranar på grön- och strövområdena.
 • Skräpa inte ner ! Om du ser papper, burkar eller annat skräp, plocka upp det och lägg i närmaste soptunna.
 • Förtöj alltid båten för storm.
 • Båtar som ligger upplagda på föreningens mark och inte används sommartid (från midsommar till 15 augusti) skall tas hem till den egna tomten, för uppläggning av båtar övrig tid finns fyra platser ,
  • Hästvikens inre strand,
  • Nordanviken; östra delen av muddermassorna,
  • Kråknäshamnen;inre delen samt
  • stranden rakt nedanför brevlådorna, se karta här
 • Hundar skall hållas kopplade utanför den egna tomten.Hundägarna uppmanas att ta hand om hundbajset.
 • Spara på dricksvattnet.  
 • Tältning är inte tillåten på grönområdet. 
 • Vid uthyrning eller försäljning, informera hyresgästen/nye ägaren om ovanstående regler. 
 • Eldningsförbud gäller mellan 1 april-30 september. Undantag gäller för valborgsmässoeld.
 • Anmäl alltid ny adress och/eller ny ägare till föreningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *