Ordningsregler

Tomtägaren ska själv se till att vägdikena längs den egna tomten hålls fria från högt gräs och sly. Rensa också inloppet till vägtrumman i den egna infarten. Bilar, MC, fyrhjulingar, mopeder och andra motorfordon får endast framföras på vägarna, inte på ängar och stigar. Vändplanerna får inte begagnas som parkeringsplatser. Man får inte jaga,(den enda…