Dränering

Samfälligheten Dränering innefattar de dräneringsrör som finns nedlagda inom området, främst i området mellan kraftledningen/Hemgärdet och postlådorna.

Samfälligheten innefattar 24 fastigheter