Nya Kråknäshamnen

Nya Kråknäshamnen ligger i västra delen av Kråknäshamnen, i norra delen av Hemgärdet

Nya Kråknäshamnen, liksom Nya Nordanvikshamnen byggdes 2004 för att täcka behovet av båtplatser inom området efter det att de s.k. privata bryggorna gått över i föreningens ägo, och senare revs då de var i dåligt skick, hamnen i Kåknäsviken har plats för lite större och mer djupgående båtar