Ordningsregler

 • Tomtägaren ska själv se till att vägdikena längs den egna tomten hålls fria från högt gräs och sly. Rensa också inloppet till vägtrumman i den egna infarten.
 • Bilar, MC, fyrhjulingar, mopeder och andra motorfordon får endast framföras på vägarna, inte på ängar och stigar.
 • Vändplanerna får inte begagnas som parkeringsplatser.
 • Man får inte jaga,(den enda jakt som får förekomma är under jaktsäsong och endast efter godkännande av jaktansvarige i Eknäs Samfällighetsförening) och heller inte hugga julgranar på grön- och strövområdena.
 • Skräpa inte ner ! Om du ser papper, burkar eller annat skräp, plocka upp det och lägg i närmaste soptunna.
 • Förtöj alltid båten för storm.

Småbåtar får endast läggas upp på anvisade platser. Ägaren måste vara medlem i Eknäs Samfällighetsföreningen och upplagda båtar ska vara markerade med namn, adress och telefonnummer. Båtar som saknar ägaruppgifter eller ser övergivna ut kommer föreningen att ta hand om, i enlighet med tillämplig lag.

Uppläggningsplatser

° Hästvikens södra strand

° Nordanviken söder om Nya Nordanvikshamnen

° Kråknäshamnen nordöstra delen

° Stranden rakt väster om brevlådorna

 • Hundar skall hållas kopplade utanför den egna tomten.Hundägarna uppmanas att ta hand om hundbajset.
 • Spara på dricksvattnet.  
 • Tältning är inte tillåten på grönområdet. 
 • Vid uthyrning eller försäljning, informera hyresgästen/nye ägaren om ovanstående regler. 
 • Eldningsförbud gäller mellan 1 april-30 september. Undantag gäller för valborgsmässoeld.
 • Anmäl alltid ny adress och/eller ny ägare till föreningen.